Free EU shipping for orders from €200 and above
No products in the cart.

Uvjeti korištenja

  Fine Krpice d.o.o., društvo je koja se bavi trgovinom odjeće i pripadajućih modnih dodataka, te putem svoje internetske stranice www.garderobastore.hr  pruža uslugu informiranja, te uslugu internetske trgovine (web shop).

  OPĆE ODREDBE I UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNETSKE TRGOVINE

  1.OPĆI UVJETI

  1.1 Ovim se Općim uvjetima korištenja internet stranica i korištenja usluge internetske trgovine, uređuje korištenje internet stranica od strane korisnika, te korištenje usluge Internetske trgovine.

  1.2 U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sljedeće značenje:

  GARDEROBA CONCEPT STORE za potrebe ovih općih uvjeta, označava društvo Fine krpice d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Đorđićeva 23, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu ( MBS 081071334, OIB 22171841140).

  INTERNET STRANICA označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu GARDEROBA CONCEPT STORE.

  KORISNIK znači svaku fizičku osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske koja pristupa internetskim stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika. 

  REGISTRIRANI KORISNIK znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje usluge internetske trgovine na internetskim stranicama sa prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje.

  INTERNETSKA TRGOVINA  je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda iz ponude GARDEROBA CONCEPT STORE  putem internetskih stranica.

  1.3 Pristupom internet stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

  2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

  2.1 Korisnik se obvezuje da neće koristiti internet stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima; unositi na internetske stranice ili distribuirati putem internetskih stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično; mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na internetskim stranicama; koristiti internetske stranice za kršenje prava trećih osoba, koja uključuju povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba; koristiti internetske stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima; unositi ili distribuirati putem internetskih stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično; koristiti ove internetske stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe.

  2.2 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na internetskim stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka GARDEROBA CONCEPT STORE-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu GARDEROBA CONCEPT STORE-u ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim internetskim stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih osoba.

  2.3 Korištenjem sadržaja ovih internetskih stranica korisnik prihvaća:

  • sve rizike koji nastaju iz korištenja internetskih stranica
  • prihvaća koristiti sadržaj internetskih stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

  2.4 GARDEROBA CONCEPT STORE se u potpunosti odriče svake odgovornosti:

  • koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje internetskih stranica,
  • za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja internetskih stranica
  • za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internetskih stranica.

  2.5  Internetske stranice mogu sadržavati i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati.

  GARDEROBA CONCEPT STORE nema nadzor nad internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba, dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama uopće, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na tim stranicama. GARDEROBA CONCEPT STORE se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s GARDEROBA CONCEPT STORE-om samo zbog postojanja veze(“linka”) s internetskom stranicom.

  2.6 GARDEROBA CONCEPT STORE zadržava pravo izmjene sadržaja internetskih stranica, pravo ukidanja internetskih stranica, te pravo ograničavanja pristupa internetskim stranicama, sve bez najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

  2.7 GARDEROBA CONCEPT STORE neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti internetskih stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

  2.8 GARDEROBA CONCEPT STORE zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.

  2.9 GARDEROBA CONCEPT STORE zadržava pravo spriječiti pristup internetskim stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

  2.10 GARDEROBA CONCEPT STORE niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa internetskim stranicama i usluzi internetske trgovine.

  3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

  3.1 Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj internetskih stranica isključivo vlasništvo GARDEROBA CONCEPT STORE ili njegovih ovlaštenika. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica, bez izričitog pismenog odobrenja GARDEROBA CONCEPT STORE-a, izričito je zabranjeno.

  3.2. Kršenjem ovih Općih uvijeta poslovanja može doći do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava bilo kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

  3.3 Korištenjem internetskih stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja internetskih stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

  3.4 Radi izbjegavanja svake sumnje, GARDEROBA CONCEPT STORE izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj internetskih stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja internetskih stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim internetskim stranicama.

  3.5 Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

  3.6 Ukoliko je to izričito dopušteno na internetskim stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

  3.7 Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, (“upload”) na internetske stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo GARDEROBA CONCEPT STORE-a.

  4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

  4.1 Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati GARDEROBA CONCEPT STORE-u osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje internetskih stranica.

  4.2 Označavanjem odgovarajuće ikone na internetskim stranicama, smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje internetskih stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

  • suglasnost da GARDEROBA CONCEPT STORE može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i sprječavanja eventualnih zlouporaba;
  • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga GARDEROBA CONCEPT STORE na zadovoljstvo korisnika;
  • davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

  4.3 GARDEROBA CONCEPT STORE će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka. GARDEROBA CONCEPT STORE neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

  4.4 GARDEROBA CONCEPT STORE će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Omogućiti će korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

  4.5 Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno GARDEROBA CONCEPT STORE.

  4.6 Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, GARDEROBA CONCEPT STORE će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na internetskim stranicama.

  4.7 Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

  5. IZJAVA O SIGURNOSTI

  5.1 GARDEROBA CONCEPT STORE koristi T-Com PAY WAY koji primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – SecureSocketLayer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam.

  ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

  6. KORIŠTENJE USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE I REGISTRACIJA KORISNIKA

  6.1 Korištenje usluge je dostupno isključivo registriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem usluge Internetske trgovine.

  6.2. Registracija korisnika se vrši putem internetskih stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.

  6.3 Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja internetske usluge , te je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i zaporke. Ukoliko korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti GARDEROBA CONCEPT STORE putem kontakata objavljenih na web stranici o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili zaporkom.

  6.4 Registracijom korisnik potvrđuje: da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete, a naročito u dijelu u kojem se oni odnose na usluge Internetske trgovine; potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka; da daje GARDEROBA CONCEPT STORE-u izričitu suglasnost da može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da GARDEROBA CONCEPT STORE navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika GARDEROBA CONCEPT STORE i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

  7. NAČIN ODABIRA I NARUČIVANJA PROIZVODA

  7.1 Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem usluge Internetske trgovine vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode dostupne putem usluge Internetske trgovine na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., GARDEROBA CONCEPT STORE ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

  7.2 Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu ‘DODAJ U KOŠARICU’ odabrani proizvod sprema se u virtualnu potrošačku košaricu, gdje kupac može povećati ili smanjiti broj istog već naručenog proizvoda, brisati ili mijenjati proizvode. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti ‘KUPI’ gdje se nalaze svi odabrani artikli. Za odustajanje od kupovine potrebno je kliknuti ‘ODUSTANI OD KUPNJE’. Roba se smatra naručenom u trenutku kada registrirani korisnik prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane GARDEROBA CONCEPT STORE-a u roku 24 sata (1 radni dan) od zaprimanja narudžbe. 

  7.3 Ukoliko GARDEROBA CONCEPT STORE nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a, te ga obavijestiti o navedenom. U tom slučaju kupac ima pravo odustati od kupnje ili zatražiti zamjenski proizvod.

  8. CIJENE PROIZVODA PUTEM USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE

  8.1 Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i uključuju porez na dodanu vrijednost, sukladno zakonima koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske, odn. sjedišta društva Fine krpice d.o.o.

  8.2. Na kupovinu putem Internetske trgovine,  GARDEROBA CONCEPT STORE može odrediti određene popuste koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje ili radi određenih akcijskih prodaja, odnosno određene vrste, grupe ili kategorije proizvoda. Popusti će biti jasno naznačeni uz proizvod na koji se popust odnosi.

  8.3 Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

  8.4 Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem webshop usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.

  8.5 Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u iskazanu cijenu proizvoda na internetskim stranicama.

  9. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

  9.1 Registrirani korisnici mogu plaćati proizvode na sljedeće načine, prilikom čega se izbor vrši na internetskim stranicama:

  • kreditnim karticama
  • debitnim karticama
  • izravnom uplatom na transakcijski račun / internet bankarstvom

  Plaćanje karticama omogućeno je za sljedeće kartice:

  Maestro

  American Express

  Visa Electron

  Master Card

  Visa

  Diners

  9.2 Prilikom plaćanja karticom autorizacija se vrši automatski.

  9.3  GARDEROBA CONCEPT STORE će snositi sve manipulativne troškove autorizacije kartice korisnika.

  9.4 Samo nakon uspješno obavljene autorizacije registrirani korisnik može izvršiti ili nastaviti kupovinu putem usluge Internetske trgovine. U slučaju neuspješne autorizacije postupak kupovine se prekida. Registrirani korisnik zaprima putem elektronske pošte ili internetske stranice potvrdu je li autorizacija uspješno prošla ili nije uspjela. Registrirani korisnik je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem usluge Internetske trgovine.

  11. DOSTAVA PUTEM WEBSHOP USLUGE

  11.1 Dostava proizvoda moguća je u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

  11.2. Za određene proizvode ili grupe proizvoda, koji će biti posebno naznačeni, dostava je moguća unutar određenih područja, odnosno zemalja.

  11.3. Cijena dostave nije uračunata u cijenu proizvoda i posebno se naplaćuje. Za iznose veće od 2.500,00 kn za područje Republike Hrvatske, dostava je besplatna, a za iznose manje od 2.500,00 kn se naplaćuje 50,00 kn.

  11.4 Za područja izvan Republike Hrvatske, za narudžbe iz zemalja Europske unije* dostava se naplaćuje u iznosu od 200 do 400 kuna, prema definiranom cjeniku.

  U cijenu dostave nisu uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja (PDV, VAT, DDV i sl.) u zemlji u koju se dostava obavlja. Registrirani korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja.

  *osim Finske, Grčke i Irske za koje cijena dostave iznosi 450 kuna.

  11.5. Za Bosnu i Hercegovinu, Kosovo i Crnu Goru dostava iznosi 350 kuna, a za Srbiju i Makedoniju 400 kuna.

  Dostava u Norvešku iznosi 600 kuna, a Tursku 950 kuna.

  Za ostale zemlje izvan EU, cijena dostave će biti dostupna na upit poslan Garderoba Concept Storeu putem e-maila i biti će izračunat za konkretan slučaj prema službenom cjeniku GLSa, osim za zračni prijevoz, na kojeg se primjenjuje cjenik UPSa.

  U cijenu dostave nisu uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja (PDV, VAT, DDV i sl.) u zemlji u koju se dostava obavlja. Registrirani korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja.

  11.6 Nakon što GARDEROBA CONCEPT STORE potvrdi narudžbu, a najkasnije u roku od 48 sati, ako narudžba pada ili se dostava ima izvršiti u neradne dane, počinje teći rok za dostavu proizvoda, te će registriranom korisniku kupljeni proizvodi biti isporučeni u sljedećim rokovima:

  • do 3 radna dana za područje Grada Zagreba,
  • do 7 radnih dana za ostalo područje Republike Hrvatske
  • od 5 do 12 radnih dana za područje otoka Republike Hrvatske
  • do 15 radnih dana za ostala područja izvan Republike Hrvatske.

  11.7 U slučaju predviđenog kašnjenja isporuke radi više sile i/ili bez krivnje GARDEROBA CONCEPT STORE-a , te ukoliko iz bilo kojeg razloga registrirani korisnik (kupac) nije dostupan na kontakte koje je naveo prilikom registracije kako bi ga se o istome obavijestilo GARDEROBA CONCEPT STORE ne odgovara za kašnjenje isporuke.

  11.8 Korisniku će proizvodi biti isporučeni na adresu dostave koja je navedena prilikom registracije korisnika (kupca), a ukoliko registrirani korisnik (kupac) nije osobno dostupan ili ne prima dostavu na adresu koju je naveo kao adresu dostave bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili se dostava može preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

  11.9 Registrirani korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa registrirani korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled i da nema primjedbi na oštećenja na transportnim pakiranjima.

  11.10 Ukoliko registrirani korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne-kurirske službe u vezi oštećenih pošiljaka, te putem e-mail-a odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana obavijestiti GARDEROBA CONCEPT STORE da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca GARDEROBA CONCEPT STORE se obvezuje na zahtjev registriranog korisnika u rokovima propisanim za dostavu izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodu koji se nalazi na zalihama kod GARDEROBA CONCEPT STORE-a ili na zahtjev registriranog korisnika izvršiti povrat novca.

  11.11 Ukoliko registrirani korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga odnosno odbije ispuniti odgovarajuće obrasce, GARDEROBA CONCEPT STORE zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

  12. UVJETI PRODAJE

  Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

  12.1 Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu GARDEROBA CONCEPT STORE za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i GARDEROBA CONCEPT STORE, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

  12.2.Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem GARDEROBA CONCEPT STORE web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: narudžbe sa Interneta.

  12.3. Ugovor stupa na snagu i obvezuje u trenutku zaključenja narudžbe i izrade računa.

  12.4.Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od primitka isporuke bez navođenja razloga.

  12.5.Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti GARDEROBA CONCEPT STORE o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to popunjenim obrascem Izjave o jednostranom raskidu Ugovora koji je primio u paketu s kupljenom robom. Popunjeni obrazac je potrebno poslati e-mailom GARDEROBA CONCEPT STOREU na (customerservice@garderobastore.hr), te isti zapakirati zajedno s originalnim računom i robom za povrat, te poslati pouzdanim prijevoznikom na adresu GARDEROBA CONCEPT STORE, Martićeva 17, 10000 Zagreb, sve u roku najkasnije 14 dana od primitka robe od strane korisnika. 

  12.7.Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno kada je predmet kupovine preuzet od strane korisnika.

  12.8. Ako registrirani korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, tek po primitku vraćene robe i pregledu iste od strane GARDEROBA CONCEPT STOREA. 

  Za stjecanje prava na povrat uplaćenih sredstava,vraćeni proizvodi moraju biti u istovjetnom stanju u kojem su dostavljeni korisniku, čisti, nenošeni, u originalnom pakiranju i s originalnim privjesnicama. 

  GARDEROBA CONCEPT STORE zadržava pravo odbiti jednostrani raskid ugovora od strane korisnika ukoliko je vraćeni proizvod nošen ili oštećen, te nije u originalnom pakiranju. U tom će slučaju proizvod biti vraćen korisniku o njegovom trošku.

  12.9. Registrirani korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu GARDEROBA CONCEPT STORE, Martićeva 17, 10000 Zagreb,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio robu. Izravne troškove povrata robe registrirani korisnik snosi sam.

  12.10.Registrirani korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže GARDEROBA CONCEPT STORE zadržava pravo odbiti povrat sredstava korisniku, o čemu će korisnik biti bez odgađanja obavješten. 

  Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod od strane korisnika neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada GARDEROBA CONCEPT STORE nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

  12.11. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (registriranog korisnika) i prodavatelja u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05,41/08, 125/11, 75/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

  Potrošač je obavezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 2 mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

  13. IZJAVA O KONVERZIJI

  13.1 Registrirani korisnici (kupci) koji imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište izvan Republike Hrvatske, plaćaju u valuti hrvatska kuna (HRK).

  13.2 Prilikom naplate korisnikovom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u lokalnu valutu korisnika prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na okvirnu cijenu u EUR istaknutu na internetskoj stranici GARDEROBA CONCEPT STORE, te se prodavatelj za istu ne može smatrati odgovornim.

  14. OSTALI UVJETI USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE

  14.1 GARDEROBA CONCEPT STORE ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećima:

  • uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem
  • u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja usluge Internetske trgovine, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom GARDEROBA CONCEPT STORE-a
  • ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Internetske trgovine

  14.2 Na korištenje usluge Internetske trgovine primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje usluge Internetske trgovine.

  15. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

  15.1 GARDEROBA CONCEPT STORE zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja internetskih stranica, te posebno usluge Internetske trgovine, provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na internetskim stranicama.

  15.2 Za korištenje usluge Internetske trgovine važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.

  15.3 Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

  15.4. Posebnom regulativom Europske Unije, od 15.02. 2016., diljem cijele EU, sporove vezane uz internetsku kupnju biti će moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti ovdje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

  To znači da, ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda i sl.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

  Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

  Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

  PODACI O PRODAJNOM MJESTU: 

  GARDEROBA CONCEPT STORE

  Martićeva 17, 10000 Zagreb

  TEL/FAX: +385(1)7701177

  IME TVRTKE: FINE KRPICE D.O.O.

  ADRESA: ĐORĐIĆEVA 23, 10000 ZAGREB

  E-MAIL: customerservice@garderobastore.hr

  OIB: 22171841140

  MBS: 081071334